สุขภาพกับธุรกิจ

ธุรกิจของคนรักสุขภาพ

ธุรกิจของคนรักสุขภาพ

สุขภาพกับธุรกิจ                ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ในหลายรูปแบบ หลายวงการ  นักธุรกิจแต่ละคนแต่ละแขนงก็จะมีคู่แข่งมากมายรอบตัว  จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจแต่ละราย ที่จะต้องหาแง่มุม แนวคิดแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อจะทำให้ธุรกิจที่ทำก้าวหน้าไปได้อย่างรุ่งโรจน์และยั่งยืน

เมื่อคิดถึงคำว่า ธุรกิจ คนส่วนใหญ่มักคิดถึงกิจการที่ใหญ่โต  ร้านสะดวกซื้อ กิจการร้านอาหารหรือให้บริการที่หรูหรา โรงแรม ฯลฯ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเราไม่มีเงิน ไม่มีปัญญาทำได้  แต่ใครเลยจะคิดว่า  แค่น้ำผลไม้ปั่นก็เกิดเป็นธุรกิจเล็กๆอย่างเต็มตัว   โดยอาศัยการมองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพเป็นปัจจัยหลัก  และสาเหตุเริ่มแรกของผู้เริ่มทำธุรกิจที่เจ็บป่วยบ่อย  และมองเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่ได้รักษาแค่ด้วยการใช้ยาเท่านั้น  แต่จำเป็นต้องทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรงก่อนจึงจะสู้กับโรคนั้นๆได้  การที่จะทำให้สุขภาพของตัวเองแข็งแรงนั้น ก็แน่นอนว่ามันต้องดีมาจากภายใน  การจะให้ร่างกายดีมาจากภายในนั้นก็ต้องทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง  ต่อสู้กับโรคนั้นได้  จึงเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพยี่ห้อหนึ่ง  ที่ผลิตน้ำผักผลไม้ 5 สีแบบปั่นสดๆ แล้วขายให้ผู้บริโภคโดยตรง มีบริการจัดส่งถึงมือผู้รับด้วยจักรยาน

แนวคิดการทำเป็นน้ำผักผลไม้ 5 สี ก็เนื่องจากตามหลักการของโภชนาการ ผักผลไม้แต่ละสีนั้นจะมีสารอาหารแตกต่างกันออกไป  สารอาหารที่แตกต่างนี้ก็มีคุณประโยชน์ที่หลากหลายเช่นเดียวกัน   เมื่อกินผสมกันจึงทำให้ได้รับสารอาหารจากพืชผักได้อย่างเต็มที่และครบถ้วนนั่นเอง  ธุรกิจนี้ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ารักษาสุขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และเพิ่มความสะดวกสบายในการได้ดื่มน้ำผักผลไม้ที่อุดมคุณค่าโดยไม่ต้องลงมือไปซื้อหามาทำเอง

ส่วนในแง่มุมของเจ้าของธุรกิจ การทำน้ำผักผลไม้ 5 สีเพื่อบริโภคเอง และทำออกจำหน่าย นอกจากจะช่วยเปลี่ยนสุขภาพทางกายแล้วยังช่วยปรับเปลี่ยนเป็นการทำธุรกิจได้อีกด้วย  ธุรกิจนี้อาจเป็นธุรกิจที่ทำให้ได้ผลกำไรไม่มากนัก  แต่กลับมีผลสะท้อนสู่สังคมในการช่วยให้คนไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพ  เพราะเมื่อสุขภาพดีก็จะทำให้มีแรงทำสิ่งดีๆ ต่อไปได้อีกมากมาย